Așadar, celula este cea căreia trebuie să i se atribuie proprietățile viului.

Fr. Jacob (1970)

Antony van Leeuwenhoek

Antony van LeeuwenhoekMarele naturalist olandez s-a născut la Delft, în anul 1632, și a murit în anul 1723, în același oraș. Îndeletnicindu-se încă din tinerețe cu meșteșugul de șlefuire a lentilelor, Leeuwenhoek își construiește unul din primele microscoape, care avea o putere de mărire de 150-200 de ori.

Microscopul său, de o construcție foarte simplă, îl ajută să intre într-o lume necunoscută. El este primul care a văzut un organism microscopic unicelular.

Iată ce spunea el cu ocazia studierii unei picături de apă la microscop : „Animaliculele microscopice pe care le-am văzut erau atât de multe că conform judecății mele trebuie să spun că pare de necrezut să fi existat atâtea într-o singură pică­tură de apă".

În opoziție cu fratele său Swam Merdam, care a fost un mistic convins până la sfârșitul vieții sale, Leeuwenhoek se ridică permanent împotriva misticismului și supersti­țiilor declarând că: „Mă străduiesc să smulg lumea din puterea super­stițiilor și să o îndrept pe calea cu­noașterii și adevărului".

În lunga sa viață, perfecționându-și mereu microscoapele sale, reușește să cerceteze structura și organizarea diferitelor organe sau organisme din lumea animală și ve­getală. În ciuda faptului că a trăit într-un mediu neacademic, el a fost ales membru al Societății regale din Londra și al Academiei Fran­ceze de Științe. A lăsat ca moștenire Societății regale din Londra peste 400 de microscoape și lupe executate de el în timpul vieții sale. Leeuwenhoek întotdeauna a arătat cu plăcere vizitatorilor săi „animaliculele" din lumea misterioasă văzută prin lentilele micro­scopului.

Arcana naturae ope microscopiorum detectaPrincipala sa lucrare, intitulată Arcana naturae ope microscopiorum detecta (Tainele naturii descoperite cu ajutorul microscoapelor), apărută în anul 1724, cuprinde o sinteză a observațiilor sale din diferite domenii, majoritatea reprezentând descoperiri de mare însemnătate pentru științele biologice.

În această operă capitală, Leeuwenhoek descrie granulele de amidon, globulele roșii din sânge, musculatura la purice, păduche, țânțar, structura miocardului, aparatul bucal la țânțar, organele ge­nitale și metamorfoza la broască, partenogeneza la afide, ochii com­puși de la insecte, capilarele sanguine, diferite microorganisme, spermatozoizii.

Prin studiile sale microscopice, Leeuwenhoek pune de fapt bazele unei noi științe - histologia. El descoperă pentru prima dată diferite grupe de micro- organisme, punând bazele protistologiei și microbiologiei.

Analizând cu atenție organismele din apă, descrie infuzori, rotiferi, diferite alge monocelulare și coloniale, animale flagelate ș.a. Cu ajutorul microscopului său reușește să observe lumea bac­teriilor, analizând mucusul recoltat din cavitatea bucală a omului.

 O ultimă descoperire a marelui savant este observarea și des­crierea spermatozoizilor la om și apoi la o serie de animale, precum: iepure, câine, cocoș, pește, stridie, purice și libelule. Odată cu descoperirea spermatozoizilor, Leeuwenhoek susține că în procesul fecundației, rolul principal îi revine spermatozoidu­lui, iar ovulul are doar un rol nutritiv.

Antony Van Leeuwenhoek a fost nu numai un microscopist, dar și unul din cei mai însemnați naturaliști ai secolului al XVII-lea.

Prev Next
andre-vesale

Andre Vesale (1514—1564) (pe numele adevărat Wesel) s-a născut la Bruxelles, în anul 1514. Vesale este primul anatomist modern, unul din cei mai mari biologi ai tuturor timpurilor, spirit îndrăzneţ, cer...

Read more