ADN ↔ ARN → PROTEINE - dogma centrală a biologiei moleculare.

H.  M. Temin & D. Baltimore (1970)

Marcello Malpighi

Marcello MalpighiMarcello Malpighi s-a născut la Bologna, în anul 1628, oraș în care își va termina studiile universitare și, ulterior, în anul 1656 va deveni profesor la aceeași universitate.

Având o fire independentă, o mare putere de muncă și fiind un pasionat cunoscător al plantelor și animalelor, el nu se poate su­pune dogmelor care predominau știința, religia și filozofia. Din această cauză, el este dușmănit de unii naturaliști și filozofi și chiar de studenții săi, care la intrarea în universitate erau obligați să depună jurământul ,,de a nu admite ca vreodată să fie contraziși Aristotel, Galen și Hipocrate".

Citește mai departe:Marcello Malpighi

Nehemiah Grew

Nehemiah Grew - fondatorul anatomiei plantelor

Marele naturalist englez s-a născut în anul 1628 la Warwickshire și a murit la Londra în anul 1711. A studiat medicina la Cambridge și Leiden, după terminarea studiilor stabilindu-se ca medic la Londra. În anul 1677 datorită meritelor sale științifice devine secretarul Societății regale din Londra.

Naturalist pasionat s-a preocupat toată viața de structura plantelor și a părților lor componente, împreună cu marele naturalist Marcelo Malpighi, colaboratorul său a pus bazele anatomiei plantelor.

Citește mai departe:Nehemiah Grew

Francesco Redi

Francesco Redi – adversar convins al teoriei generației spontanee (1626-1697)

Francesco Redi s-a născut la Arezzo în anul 1626 și a murit la Pisa, în 1697. Încă din copilărie a îndrăgit natura și la maturitate a devenit un talentat și înzestrat cercetător, dornic de a cunoaște direct și nu din cărți tainele naturii.

Renumitul naturalist și medic Francesco Redi și-a dedicat întreaga activitate explicării unei probleme mult dezbătută în biologie și anume: problema generației spontanee a viețuitoarelor.

Citește mai departe:Francesco Redi

John Ray

John Ray - fondatorul taxonomiei plantelor (1628-1704)Ilustrul naturalist englez s-a născut în 1628, la Black-Notley, și a murit în același oraș în 1704.

Deși urmează teologiei, Ray renunță la această carieră și se dedică, în întregime, cercetărilor biologice, sprijinit foarte mult de prietenul său, zoologul F. Willoughby.

Citește mai departe:John Ray

William Harvey

William Harvey - Descoperitorul circulației sângeluiÎn primăvara anului 1578, a văzut lumina zilei în orașul Folkestone, din comitatul Kent, cel care avea să devină una din personalitățile științifice cele mai proeminente ale Angliei şi ale lumii, William Harvey.

Tatăl său se trăgea din pătura de țărani liberi, numită în Anglia „yeormanry“ și a fost un negustor destoinic. Şi-a petrecut copilăria în tovărășia celor șase frați şi două surori ale sale. În casa părintească a învățat să citească şi să socotească. La vârsta de zece ani, William a părăsit orașul natal, începând studiile secundare.

Citește mai departe:William Harvey

Biologi români