Mitoza este totdeauna o punte între trecut și viitor.

C. D. Darlington (1960)

Ulysse Aldrovandi

Ulysse Aldrovandi - renumit naturalist enciclopedist

 Ilustrul naturalist italian s-a născut la Bologna, în anul 1522, şi a murit în anul 1605, în același oraș. Urmează studiile superioare la Universitatea din Bologna şi Padova, iar în anul 1553 obține titlul de doctor în medicină.

În anul 1568 înființează o grădină botanică şi un mare muzeu botanic şi zoologic în Bologna, unde şi-a desfășurat întreaga sa activitate.

Ulysse Aldrovandi este un mare naturalist. Preocupat de studiul animalelor, reuşeşte să publice o mare enciclopedie zoologică, în zece volume, în care sintetizează toate cunoştinţele cunoscute până la el, abordând biologia, taxonomia, anatomia şi fiziologia diverselor grupe de nevertebrate şi vertebrate. Materialul biologic descris de Aldrovandi este mult mai vast decât cel utilizat de Gesner, deoarece el a consultat valoroasa lucrare a predecesorului său, şi aceasta a fost completată cu numeroase specii de plante şi animale, colectate din multe regiuni ale globului de diverși exploratori.

Cele 10 volume însumează peste 7 000 de pagini; numai patru dintre ele au apărut în timpul vieții sale, şi anume: Ornitologia“ - Trei volume şi „Despre insecte – un volum. Restul de șase volume au fost publicate de elevii şi colaboratorii săi, după materialele lăsate de el.

Clasificarea regnului animal dată de Aldrovandi este următoarea:

I - Patrupede vivipare.
II – Păsări (păsări şi chiroptere).
III – Patrupede ovipare (batracieni şi reptile).
IV – Pești și cetacee (pinipede şi sirenieni).
V – Şerpi şi dragoni.
VI – Moluşte (Cefalopode).
VII – Crustacee.
VIII – Testacee (moluşte, arici de mare, Balanus, Lepas).
IX – Insecte (insecte, arahnide, miriapode, hipocampul, viermi, stele de mare, ofiuride).
X – Zoofite (actinii, meduze, holoturi, ascidii, Alcyonium).

În această vastă lucrare animalele sunt descrise foarte amănunțit; astfel este suficient să arătăm că numai pentru cal el rezervă 294 de pagini, iar pentru bou, 346 pagini.

În descrierea nevertebratelor, apar unele confuzii; astfel viermii sunt plasați între insecte, ca şi hipocampul, care este un peste.

În această lucrare, Aldrovandi amintește de prezenta unor grupe de legătură sau de tranziție între diferite clase, ordine sau familii de animale. De exemplu, struțul şi liliacul reprezintă grupul de trecere de la păsări la mamifere, iar păianjenii, miriapodele şi alte artropode fac trecerea de la insecte spre viermi. Este greu de afirmat că Aldrovandi în acea perioadă a înțeles semnificația acestor grupe; se crede că el a făcut unele analogii între diverse grupe de animale.

Un mare merit al acestei lucrări constă şi în aceea că el descrie pentru prima dată unele animale, ca: tucanii, casuarii, pasărea paradisului, zebra etc. din Africa, America sau alte regiuni ale globului.

Prin întreaga sa operă, Ulysse Aldrovandi stimulează interesul pentru studiul naturii şi cunoașterea cât mai amănunțită a regnului animal.

 

Prev Next
william-harvey

În primăvara anului 1578, a văzut lumina zilei în orașul Folkestone, din comitatul Kent, cel care avea să devină una din personalitățile științifice cele mai proeminente ale Angliei şi ale lumii, William Harvey. Tatăl s...

Read more